Privacy en beveiliging

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens. Wij hanteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens de regels van de wet op de privacy en respecteren de privacy van u als bezoeker van onze website. Wij registreren gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat om gegevens met betrekking tot het bezoek aan onze website evenals de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de bestellingen. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers.

Optimaliseren
Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en aanpassen op de wensen van u als gebruiker. De persoonlijke informatie die u ons verschaft zal strikt vertrouwelijk opgeslagen en behandeld worden. Cards to care zal gegevens over de instelling, verzenders van kaarten of geadresseerden van kaarten nooit aan andere partijen ter beschikking stellen dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienstverlening.

Bij het verzamelen van uw persoonsgegevens worden onder meer kleine bestanden (‘cookies’) gebruikt, die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Het gebruik van cookies is een algemeen gebruik door webshops. Wij maken gebruik van cookies om u als bezoeker nog beter te informeren en van dienst te zijn. Als u hier geen prijs op stelt, dan kunt u in uw browserinstellingen het accepteren van cookies uitschakelen. Maar let op! Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed werken. U kunt bijvoorbeeld niet meer inloggen op het beschermde gedeelte van onze website. Kaarten, adresboeken en bestellingen worden dan niet bewaard.

Wij behouden ons het recht om de tekst van dit privacystatement aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Veiligheid
Alle communicatie tussen u en de site verloopt via een beveiligde verbinding (https). U kunt dit controleren aan de hand van het slotje in uw adresbalk.

Deelnemende ziekenhuizen
Deelnemende ziekenhuizen zijn noch de verantwoordelijke noch de bewerker van deze dienst en het invullen van persoonsgegevens van de gebruiker en de geadresseerde valt daarmee niet onder de verantwoordelijkheid van de deelnemende ziekenhuizen.

Meer informatie
Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.