Goede doelen

Met iedere kaart via Cards to care steunt u een goed doel. Het ziekenhuis bepaalt zelf wie uw donatie ontvangt. Momenteel gaan uw donaties naar de volgende goede doelen.

AMC Foundation amc_foundationlogo
De Stichting AMC Foundation, kortweg AMC Foundation, is de fondsenwervende stichting van het AMC en opgericht om giften en donaties van particulieren, particuliere stichtingen en bedrijven op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs te werven. Zij draagt zorg voor een transparante wijze van ontvangst en besteding van de giften die het AMC toekomen. De stichting richt zich op projecten of activiteiten waarin de reguliere financieringsbronnen niet of niet volledig voorzien.

Vrienden van Amphia
De stichting Vrienden van Amphia ondersteunt projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van nog betere zorg aan patiënten evenals projecten die een positieve bijdrage leveren aan de families van patiënten en hun bezoekers.

St. Antonius OnderzoeksfondsSt. Antonius Onderzoeksfonds
De stichting heeft tot doel, met uitsluiting van winstoogmerk, klinisch wetenschappelijk onderzoek in het St. Antonius Ziekenhuis en activiteiten die daarmee verband houden op medisch en verpleegkundig vlak, te bevorderen, initiëren en te stimuleren.

Health Foundation LimburgHFL-logo
Health Foundation Limburg is een stichting die fondsen werft voor wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+ (azM) op vier verschillende gebieden die overeenkomen met de speerpunten van het Maastrichtse ziekenhuis: kanker, hart- en vaatziekten, geestelijke gezond­heidszorg en chronische ziekten.

Vrienden van het DiakonessenhuisLogo DIAK-1-blauw
Dankzij de stichting Vrienden van het Diakonessenhuis kan het ziekenhuis extra faciliteiten aanbieden die de zorg voor de patiënten veraangenamen.

Erasmus MC VriendenfondsEMC Vriendenfonds
Het Erasmus MC Vriendenfonds is het officiele steunfonds van het Erasmus MC. Het fonds is in 2007 opgericht met als doel de fondsenwerving voor het Erasmus MC te professionaliseren. Het Erasmus MC Vriendenfons heeft 4.000 particuliere donateurs en een Business Club. Het fonds ondersteunt jong talent in het Erasmus MC en reikt jaarlijks het Erasmus MC Vriendenfonds Fellowship uit aan jonge onderzoekers.

Daniel den Hoed StichtingLogo Daniel den Hoed St
Op 10 november 1958 werd de Dr. Daniel den Hoed Stichting opgericht, destijds om het wetenschappelijk onderzoek in de Dr. Daniel den Hoed Kliniek financieel te ondersteunen. Inmiddels is de Daniel den Hoed Kliniek onderdeel van het Erasmus MC. De Stichting ondersteunt het kankeronderzoek binnen het gehele Erasmus MC Kanker Instituut.

Vrienden van het SophiaLogo vrienden Sophia
Stichting Vrienden van het Sophia is de fondsenwervende instelling van het Sophia. Stichting Vrienden financiert met hulp van donateurs/gevers extra wetenschappelijk onderzoek gericht op het verbeteren van behandelmethoden. Daarnaast ondersteunt Stichting Vrienden projecten die erop gericht zijn om het verblijf van patiëntjes en hun ouders in het Sophia zo aangenaam mogelijk te maken.

Vrienden van het Gemini
De stichting werd opgericht op 19 mei 1988 en houdt zich bezig met het bieden van extra voorzieningen aan de patiënten van Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder, die langs de reguliere budgettaire weg niet mogelijk zijn.

HagaVriendenLogo Hagavrienden
Stichting Vrienden HagaZiekenhuis zet zich in voor het bijeenbrengen van gelden door donaties en sponsoring. Dit doet zij voor alle locaties van het HagaZiekenhuis. Met deze gelden – uw donatie – worden projecten gerealiseerd die de patiënten van het HagaZiekenhuis ten goede komen. De projecten verbeteren het welzijn en maken het verblijf prettiger.

Bontius StichtingLogo Bontius Stichting
Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft de ambitie maatgevend te zijn op het gebied van zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als vernieuwende, hoogwaardige en specialistische patiëntenzorg. Om deze doelen te realiseren is aanvullende financiering noodzakelijk. Hiertoe is de Bontius Stichting opgericht. Alle middelen die door de stichting worden geworven, zijn bestemd voor onderzoeksactiviteiten van het LUMC.

Familiehuis Noordwest
Het Familiehuis heeft als doelstelling om onderdak te verlenen aan partners, familieleden en vrienden van patiënten die zijn opgenomen in Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. Het Familiehuis functioneert als zelfstandige instelling, zonder enige vorm van subsidie. De inzet van een groot aantal vrijwilligers en financiële bijdragen van sponsors en donateurs maken het mogelijk dat het huis haar belangrijke taak kan vervullen.

Bewegen tegen kankerlogo Btk
Bewegen tegen kanker is een gezamenlijk initiatief van Medisch Centrum Haaglanden (MCH), ADO Den Haag en het Gemeentemuseum. Het geld dat ingezameld wordt door Bewegen tegen kanker gaat naar beweegprogramma’s voor patiënten met kanker in het MCH.

TweeSteden over de grenzenTSoverdegrenzen
De stichting TweeSteden over de grenzen is verbonden aan het TweeSteden ziekenhuis. Sinds 1994 ondersteunt zij zorgprojecten in het buitenland. Ook stimuleert de stichting de uitwisseling van personeel tussen het TweeSteden ziekenhuis en twee ziekenhuizen in Tanzania en Oekraïne.

Vrienden van het MCL
De Stichting Vrienden van het Medisch Centrum Leeuwarden werft donaties voor projecten die erop gericht zijn om het verblijf van patiënt en bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. Voorbeelden zijn een overdekte wintertuin voor het oncologisch centrum, kleur en sfeer in de gangen, kunst overal en een vleugel. Het zijn deze kleine en soms grote extra’s die een verblijf in het ziekenhuis aangenamer maken.

VUmc Fondslogo_vumc
VUmc Fonds helpt alle afdelingen en onderdelen van VUmc bij het inzamelen van geld voor hun eigen projecten. Veel artsen en verpleegkundigen hebben uitstekende ideeën om de patiëntenzorg te verbeteren. En ze weten welk onderzoek het hardst nodig is. Maar de afdelingen zelf hebben niet de noodzakelijke infrastructuur en deskundigheid in huis om daarvoor fondsen te werven. Daarom is er het VUmc Fonds.

Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis
De beste zorg en behandeling. In een kindvriendelijke en comfortabele omgeving. Daar zetten Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis zich voor in, dankzij particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Vrienden van het WestfriesgasthuisLogo_westfriesgasthuis
Stichting Vrienden van het Westfriesgasthuis is op 17 juni 1996 in het leven geroepen om het ziekenhuis aangenamer te maken. De Vrienden werven fondsen voor het bekostigen van aanvullende voorzieningen in het ziekenhuis, die niet vanuit het reguliere ziekenhuisbudget betaald kunnen worden.

Vrienden van het Waterlandziekenhuislogo
Het Waterlandziekenhuis zet zich dagelijks in voor kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg. De hiervoor gewenste aanvullende middelen en faciliteiten zijn niet altijd via de reguliere financiering te bekostigen. In zo’n situatie doet het ziekenhuis een beroep op de Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Deze stichting zet zich in voor de realisatie van patiëntgerichte projecten die passen binnen de visie van het ziekenhuis.

Vrienden van het WZAlogo vrienden van WZA
De Stichting Vrienden van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) liet voor het eerst van zich horen in 1995. De Vrienden willen graag díe zaken voor patiënten regelen waar het ziekenhuis niet aan toe komt, hetzij door gebrek aan tijd, hetzij door gebrek aan budget. Zo heeft de stichting in het verleden bijgedragen aan de gekleurde rolstoelen die in de centrale hal staan en hebben ze voor de kinderafdeling een nieuwe spelcomputer aangeschaft.

Vrienden van Ziekenhuis Amstellandlogo ZHA
De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland is opgericht door een aantal tevreden ex-patiënten. Zij zamelt geld in om extra wensen van zowel patiënten als medewerkers te vervullen die niet betaald kunnen worden uit het normale ziekenhuisbudget.

Vrienden van MeanderVrienden van Meander
De stichting Vrienden Meander Medisch Centrum is een onafhankelijke stichting die zich vol enthousiasme inzet voor het werven van gelden voor extra voorzieningen in het nieuwe ziekenhuis, die ten goede komen aan patiënten en bezoekers.

Vrienden van Reinier de GraafVrienden van Reinier
De Stichting Vrienden van Reinier de Graaf zorgt voor extra middelen om projecten van het Reinier de Graaf ziekenhuis te ondersteunen. Goede doelen op het gebied van welzijn, zorginnovatie, onderzoek en voorzieningen ten baten van patiënten en bezoekers. Doelen waaruit vanuit de reguliere middelen geen aandacht en financiële ruimte kan worden geboden.

Vrienden van Maasstad Ziekenhuislogo_maasstad
Dankzij de steun van de vrienden heeft de stichting al een aantal zaken kunnen realiseren zoals recent buidelstoelen voor de afdeling Neonatologie. Ouders kunnen zo langdurig met hun te vroeg geboren baby buidelen.
De vrienden willen graag meer doen om het ziekenhuis comfortabel te maken. Zoals familiekamers, aankleding van de ruimtes, het kindvriendelijker maken van wachtruimtes en nog vele andere wensen.

Vrienden Spaarne Gasthuis
De missie van de stichting Vrienden Spaarne Gasthuis is tweeledig: Geef om elkaar en geef voor elkaar. Dit is waar Vrienden Spaarne Gasthuis voor staat. Geef om elkaar: het gaat in het Spaarne Gasthuis om mensen. Mensen komen naar het Spaarne Gasthuis omdat ze zorg nodig hebben. Heel even zijn mensen te gast in elkaars leven. Geef voor elkaar: opkomen voor elkaar, een ander bijstaan. Geven om mensen die noodgedwongen te gast zijn in elkaars leven.

Franciscus Vriendenfonds
Het Franciscus Vriendenfonds is hét goede doel van het Sint Franciscus Gasthuis. Onze doelstelling is het verblijf voor onze patiënten aangenamer te maken en waar mogelijk een bijdrage te leveren aan zorginnovatie. Niemand ligt voor zijn plezier in het ziekenhuis. Wij hebben hiervoor extra voorzieningen nodig en zetten ons hiervoor met hart en ziel in. Met de ontvangen gelden worden projecten gesteund die niet uit het reguliere (zorg)budget kunnen worden gefinancierd.

Vrienden Vlietland Ziekenhuis
De Stichting Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis is hét goede doel van Franciscus, locatie Vlietland. Onze doelstelling is het veraangenamen van het verblijf in ons ziekenhuis voor patiënten, bezoekers en medewerkers en het verbeteren van de patiëntenzorg. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer het verblijf in een ziekenhuis waar mogelijk als prettig ervaren wordt, dit een positieve uitwerking heeft op het genezingsproces van de patiënt.